De stichting Forma Aktua Pinakotheek had aan het eind van het jaar 373 donateurs. De stichting werd geleid door een bestuur met 6 leden: Hans van de Sande (Voorzitter), Jan Kraan (Penningmeester), Marieke Elferink (Secretaris), Maja van Berkestijn (Expositie-commissie), Edward Houting (Expositie-commissie), Ton Andringa (interne PR). De vorige penningmeester, Peter Hoekstra, is overleden op 1 augustus 2015, tijdens zijn werkzaamheden in de galerie. Hij is opgevolgd door Jan Kraan. Daarnaast is Edward Houting begin mei aangetreden als nieuw bestuurslid in de expositiecommissie. Anneke Prins, Roel Dijkhuis en Klaas Kiewiet hebben hun bestuursfunctie bij Forma Aktua opgezegd. Naast het bestuur wordt Forma Aktua bijgestaan door 15 vrijwilligers, die elk een specifieke taak uitvoeren in de organisatie.

De opening van het jaar bij Forma Aktua is traditioneel op koppermaandag, de eerste maandag na Driekoningen. Op 11 januari 2015 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de galerie de kopperprent uitgereikt aan alle donateurs en vrienden van Forma Aktua. De kopperprent 2015 werd vervaardigd door Buddy Hermans.

In het jaar 2015 zijn in totaal 10 tentoonstellingen georganiseerd, waarvan 5 met een speciaal thema. Op 15 maart werd De Geke Hankel tentoonstelling geopend, een hommage aan het Groningse schilder en beeldhouwmodel bij haar 40-jarige jubileum. Veertig Groningse kunstenaars hebben aan deze expositie deelgenomen. Op 28 juni was de opening van de Rupa-Rupa tentoonstelling, een expositie van 11 kunstenaars met Molukse achtergrond. Deze expositie werd georganiseerd samen met onze naaste buur, galerie Noord. Op 2 augustus was de opening van de zomersalon, waaraan 36 kunstenaars deel hebben genomen. Op 15 november was de opening van het FALGA project. Acht kunstenaars exposeerden werk geïnspireerd op het huis “FALGA”, te Paterswolde, een monument in koloniale stijl, gebouwd rond 1900. Tenslotte werd op 20 december de Henri de Wolf tentoonstelling geopend, met een overzicht van het werk van Henri de Wolf, de stichter van Forma Aktua en de oprichter van onze galerie.

In 2015 werd ook weer het traditionele “Kunst en Klaverjas” toernooi georganiseerd. Op 3 avonden In maart en april werd er geklaverjast bij de WEEVA door vrienden van Forma Aktua, met muzikale begeleiding van Leo Aukes aan de vleugel. Tijdens deze klaverjasavonden worden kunstenaars uitgenodigd werken te maken, geïnspireerd op en door de klaverjassers in hun omgeving. Deze werken werden op de laatste avond als prijzen aan de deelnemers geschonken.

Financiele rapportage 2015

fa-rekeningoverzicht-2015-16-08-2016-def-website