Deze pagina geeft algemene informatie over de galerie en een aantal links naar andere delen van de website.

Een blik in de galerie tijdens de zomersalon van 2015
Een blik in de galerie tijdens de zomersalon van 2015

De stichting Forma Aktua heeft ten doel de verspreiding van kunst onder zo breed mogelijke lagen van de bevolking te bevorderen. Tevens willen wij een platform bieden aan kunstenaars, door hen de mogelijkheid te geven om te exposeren. Wij richten ons hierbij met name op de drie noordelijke provincies, maar ook kunstenaars van buiten de regio zijn welkom. De stichting “Forma Aktua” is in 1972 opgericht door Henri de Wolf, in eerste instantie als kunstenaarscollectief. Hieruit is in 1983 de galerie Pinakotheek Forma Aktua voortgekomen. Forma Aktua is na Pictura de oudste galerie van Groningen. De geschiedenis van Forma Aktua wordt elders op deze site uitvoerig beschreven. In de Galerie is het boek: Forma Aktua Pinakotheek, Twintig jaar Kopperprenten verkrijgbaar dat enig inzicht biedt in de rijke historie van deze galerie.
Forma Aktua is geen gewone galerie. De galerie is eigendom van een stichting en die stichting kent donateurs, waaronder vele kunstenaars. De Galerie is tevens Pinakotheek, wat wil zeggen dat zij een eigen bestand aan kunstwerken bezit. Traditiegetrouw wordt elk jaar een kunstenaar uitgenodigd om een nieuwe zeefdruk of kopperprent te maken. Deze zeefdruk wordt elk jaar geschonken aan alle donateurs van Forma Aktua en zijn tevens te koop in de galerie. De uitgave van de nieuwe kopperprent begint elk jaar op koppermaandag, de eerste maandag na Driekoningen. De galerie heeft geen winstoogmerk en functioneert door de inzet van een een aantal vrijwilligers, die dankbaar gebruik maken van de fondsen die onze donateurs verschaffen. De galerie wordt geleid door een dagelijks bestuur, bestaande uit 5 personen. Daarnaast zijn er 15 andere medewerkers, die elk specifieke taken uitvoeren in de galerie De galerie heeft de ANBI status.

De FA vlag wappert tegenover de galerie
De FA vlag wappert tegenover de galerie

De galerie organiseert negen tot tien exposities per jaar, meestal exposities van drie kunstenaars, twee die schilderijen of grafiek tonen en een die driedimensionaal werk maakt. Een aantal keren per jaar worden tentoonstellingen georganiseerd met een specifiek thema, waaraan grotere groepen kunstenaars deelnemen. Daarnaast organiseert Forma Aktua nog een aantal speciale evenementen. Een overzicht van onze exposities vindt u in het expositieprogramma.

Het bestuur van Forma Aktua:

Maja van Berkestijn Voorzitter majavb@home.nl
Marieke Elferink Secretaris info@forma-aktua.nl
Gerke van Dam Penningmeester ggvandam@gmail.com
Nanne Jan de Jong Externe PR
Ton Meijer Interne PR en Evenementen

Andere medewerkers van Forma Aktua:

Ton Stoltenkamp Expositiecommissie expositiecommissie@forma-aktua.nl
Annette schreuder Expositiecommissie
John Versteege Expositiecommissie
Nikolette Lomvardias Expositiecommsie en Zaalmedewerker zondag
Lia van den Biggelaar Zaalmedewerker donderdag
Juul van Breemen Zaalmedewerker vrijdag
Annechien Paap Zaalmedewerker zaterdag
Nanne Jan de Jong Zaalmedewerker zaterdag
Laura Sangerman Zaalmedewerker zondag
Willemien Niks Zaalmedewerker invaller
Ferry Giebels Belichting en voorzitter bouwcommissie
Evelien Bernabela Grafisch ontwerper
Barbara Vonk Evenementen
Patrick Danhof Webmaster
Jim Lambeck Kascommissie
Jan Jaap Lambeck Kascommissie